Aktuality

Mental health awareness month

MENTAL HEALTH AWARENESS MONTH!

ANEB VLIV ZRAKU NA NAŠI PSYCHIKU

 

Kromě toho, že měsíc květen v našich končinách značí oficiální rozpuk jara, ve světě duševního zdraví je významný i z jiného důvodu. Květen je totiţ měsícem šíření povědomí o duševním zdraví. Při té příležitosti je stále více zdůrazňován fakt, že duševní zdraví rozhodně není něco, co bychom měli brát na lehkou váhu. Naopak bychom mu měli přikládat stejnou důležitost jako zdraví fyzickému, protože na základě mnoha zkušeností víme, že zdraví fyzické a duševní jsou téměř vždy propojeny. Proto bychom rádi tuto příležitost využili k tomu, abychom upozornili na propojení duševního zdraví a poblémů se zrakem.

VLIV PROBLÉMŮ SE ZRAKEM NA DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Pokud se s problémy se zrakem potýkáte, pak pravděpodobně znáte pocit frustrace, když nedokážete přečíst cedulky v obchodech, nerozpoznáte tvář někoho známého nebo nejste schopni dělat běžné aktivity, protože na ně pořádně nevidíte. Ačkoliv jde v dnešní době bohužel o poměrně běžné problémy se zrakem, se kterými samozřejmě lze vést kvalitní život, i tak mohou některé jedince velmi negativně ovlivnit. U řady lidí se frustrace vyvolaná pocitem neschopnosti kvůli špatnému zraku prohloubí v závaţnější duševní problémy, jako je deprese nebo úzkost. Spousta z nich se pak vědomě vyčleňuje ze společnosti a nechodí do společnosti, protože se kvůli svým problémům považují za nemotorné.

Nejspíš není překvapením, že závaţné duševní problémy postihují i osoby s celkovou ztrátou zraku. Zde jsou pocity frustrace a nepotřebnosti ještě umocněny tím, že nevidomí lidé u mnoha činností potřebují asistenci druhých, a trpí tak pocitem nesoběstačnosti. Především při těchto závažných problémech je poskytnutí duševní pomoci naprosto klíčové.

Nejen ztráta zraku, ale už i jeho mírné zhoršení může postižené osoby stavět do pro ně nepříjemných situací, přivádět je do rozpaků a vyvolat v nich pocit toho, ţe jsou druhým na obtíţ. Z racionálního hlediska to tak s největší pravděpodobností není, ale bez pomoci mohou být tito lidé skálopevně přesvědčeni o opaku a vyhýbat se tak cizím lidem nebo i přátelům.

MŮŢE STRES A DUŠEVNÍ NEPOHODA NAOPAK ZPŮSOBIT PROBLÉMY SE ZRAKEM?

Je důležité zmínit, že propojení mezi duševním zdravím a problémy se zrakem funguje i naopak. Dlouhodobý stres, úzkosti nebo deprese mohou přivodit zhoršení zraku. Důvod je velmi prostý – duševní zdraví je součástí našeho celkového životního stylu a dokáže ovlivnit zdraví našich očí stejně jako například nedostatek pohybu, spánku nebo nevyvážená strava. Kromě toho je prokázáno, že lidé trpící duševními problémy v mnoha případech při zdravotních problémech nevyhledají odbornou pomoc. Naopak je u nich vysoká pravděpodobnost toho, že o sebe začnou mnohem méně dbát, budou sahat po špatných volbách v rámci celkového životního stylu, a tím jejich problémy následně vyeskalují.

Neméně důležitým faktorem je pak stres. Stresové situace samy o sobě jednoznačně patří mezi projevy špatného životního stylu a při jejich dlouhodobému vystavení pak lze očekávat, že se stres podepíše i na našem zdraví. V případě očí byl stres potvrzen jako faktor neeurovizuálních onemocnění – například zeleného zákalu nebo neuropatie optiku. Pokud postižený člověk situaci neřeší, může v extrémních případech při postupu onemocnění dojít i k úplné ztrátě zraku.

JAK PEČOVAT O SVÉ DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Závěrem nezbývá než zmínit, jak o své duševní zdraví denně pečovat. Kromě těch nejjednodušších, ale o to podstatnějších faktorů, jako jíst vyváženou stravu nebo dostatečně spát, je pro eliminaci stresu důležité zachovat si rovnováhu mezi prací a osobním životem. Náhodným a nečekaným situacím, které v našich životech mohou vyvolat stres, samozřejmě příliš předejít nejde, ale pokud nám jakákoliv aktivita stres způsobuje dlouhodobě, měli bychom s tím v zájmu svého zdraví něco udělat. Podobně je tomu u jiných duševních problémů, které na sobě pozorujete – obzvlášť pokud vám aţ příliš zasahují do kaţdodenních činností, nebojte se vyhledat odbornou pomoc. Linka od špatného duševního zdraví k tomu fyzickému může být bohužel velmi tenká a pro kvalitní život je nutné pečovat o oba aspekty.

Neméně důležité jsou pak pravidelné zdravotní prohlídky, v našem případě především ty oční. Ať už bojujete s jakýmkoliv očním problémem, vyšetření zraku vám nabídne jeho řešení a pomůţe tak vaší frustraci, která by jinak mohla přerůst i ve větší problémy. Pomoc a kvalitní vyšetření očí vám rádi nabídneme i v Optice Fénix.

Tags: , , , ,

Přečtěte si také

Jak využít vizuální paměť při učení?
Vizuální trénink s aplikací EYEBAB
Nejnovější články
Menu