KONTAKTNÍ ČOČKY

OBECNÉ INFORMACE
KE KONTAKTNÍM ČOČKÁM

Aplikujeme kontaktní čočky na všechny oční vady: krátkozrakost (myopie), dalekozrakost (hypermetropie) i pro vysoké hodnoty astigmatismu. K dispozici jsou progresivní kontaktní čočky, barevné čočky a další typy. Provádíme měření zakřivení rohovky a topografii rohovky.
Postup aplikace u nás:

  • aplikace kontaktních čoček
  • prohlídka předního segmentu oka štěrbinovou lampou
  • zkouška – projití (čas potřebný k usazení kontaktních čoček – cca 30 minut)
  • měření ostrosti a kontrola posazení kontaktních čoček štěrbinovou lampou

ROZDĚLENÍ
KONTAKTNÍCH ČOČEK

PODLE TYPU

POUŽÍVÁME POUZE MĚKKÉ KONTAKTNÍ ČOČKY

  • hydrogelové
  • silikon-hydrogelové
  • hybridní (střed jsou RGP čočky, okraj je měkký) – tyto se používají málo

Od roku 1999 jsou některé druhy silikon-hydrogelových kontaktních čoček s vysokou propustností pro kyslík schváleny pro prodloužené nošení, tedy pro nošení i přes noc. Tento režim nošení se však nedoporučuje, protože při dlouhodobém nošení vzniká vyšší riziko komplikací.

VÝHODY MĚKKÝCH KONTAKTNÍCH ČOČEK

Výhodou měkkých kontaktních čoček je hlavně pohodlné nošení, snadná aplikace a příznivá cena.

NEVÝHODY MĚKKÝCH KONTAKTNÍCH ČOČEK

Měkké kontaktní čočky jsou z „náchylnějšího“ materiálu, který se nošením rychle zanáší. Je třeba je pravidelně měnit, protože se na nich tvoří lipidové, bílkovinné a další usazeniny ze slzného filmu.

Menu