Aktuality

Nemoc, která ohrožuje zrak

NEMOC, KTERÁ OHROŽUJE ZRAK

Věděli jste, že únor byl vyhlášen měsícem povědomí o věkem podmíněné makulární degeneraci? Při této nemoci dochází zjednodušeně řečeno ke zhoršení zraku v důsledku poškození buněk sítnice. V dnešním článku bychom vám chtěli tuto nemoc, která postihuje zpravidla osoby staršího věku, přiblížit, představit vám způsoby léčby a prevence a důvody, proč je důležité mít o ní povědomí.

CO JE MAKULÁRNÍ DEGENERACE?

Jedná se o onemocnění centra sítnice, tedy tzv. žluté skvrny, což je místo nejostřejšího vidění. Při makulární degeneraci dochází k degenerativním změnám a následnému zničení buněk v této oblasti, což vede k postižení centrální zrakové ostrosti. Postižení jedinci uprostřed zorného pole začnou vidět stín nebo šedou skvrnu a vnímat objekty zkresleně. To výrazně komplikuje běžné denní aktivity, jako je řízení nebo čtení.

Makulární degenerace se vyskytuje ve dvou formách, přičemž tou nejčastější je suchá forma. Při ní se pod sítnicí objevují nažloutlé usazeniny (drúzy), otoky a vysychání. Suchá forma obvykle postupuje pomalu a časem se může změnit na formu vlhkou. Při vlhké formě je postup nemoci naopak rychlý a způsobuje velmi závažné zhoršení zraku. Do sítnice prorůstají nové cévky, které jsou tak křehké, že praskají a způsobují krvácení, hromadění tekutiny nebo i odchlípení sítnice. Bez léčby může postupem času dojít k úplnému oslepnutí.

JAK MAKULÁRNÍ DEGENERACI POZNAT?

V mnoha případech se symptomy nemoci bohužel neprojeví hned, zejména u suché formy, která má pomalejší postup. Proto lidé často změny ve svém zraku nepostřehnou, dokud nemoc nepokročí nebo nepostihne obě oči. Mezi příznaky nemoci patří:

  • Zhoršené centrální vidění, nezbytné pro čtení, vaření či řízení
  • Potíže s viděním za šera
  • Zdánlivě zvlněné okraje a přímky
  • Rozmazané vidění
  • Vyblednutí barev nebo změna jejich vnímání
  • Potíže s rozpoznáváním tváří známých osob

STATISTIKY

Věkem podmíněná makulární degenerace je hlavní příčinou slepoty u osob ve věku 60 a více let. Celosvětově trpí její vlhkou formou zhruba 10 % diagnostikovaných pacientů, což je odhadem zhruba 20 milionů osob. Dle údaje z roku 2020 bylo celkem makulární degenerací (suchou i vlhkou formou) postiženo 196 milionů osob, a předpokladem je, že do roku 2040 toto číslo vzroste na 288 milionů. Bez léčby může nemoc způsobit nevratnou ztrátu zraku nebo úplné oslepnutí. Mezi rizikové faktory nemoci se řadí věk, obezita, genetika nebo kouření.

JAK NA PREVENCI A LÉČBU?

Na základě rizikových faktorů lze poměrně snadno určit, jak se před nemocí preventivně chránit. Název sice napovídá, že postihuje zejména starší osoby, ale samotné stárnutí není její příčinou. Prevenci nemoci napomáhá:

  1. Snížení konzumace alkoholu: existuje propojení mezi střední až vysokou konzumací alkoholu a propuknutím makulární degenerace v nižším věku než obvykle. Proto se doporučuje držet konzumaci alkoholu v normě.
  2. Vyvážená strava: antioxidanty jako vitamíny C, E, lutein, beta karoten a zinek mohou zpomalit progresi suché formy makulární degenerace. Jejich konzumací tak nic nezkazíte – najdete je například v listové a barevné zelenině nebo tučných rybách.
  3. Pravidelný pohyb: jedním z rizikových faktorů nemoci je obezita a s ní spojený vysoký cholesterol, hypertenze a srdeční choroby. Proto je i s rostoucím věkem nezbytné dodržovat určitou formu pravidelného pohybu a dbát na prevenci obezity.
  4. Kouření: respektive jeho ukončení v případě kuřáků. Kouření má na náš organismus samozřejmě celou řadu neblahodárných účinků, ale mimo jiné je u kuřáků riziko makulární degenerace dvakrát vyšší než u nekuřáků.

Co se léčby makulární degenerace týče, ačkoliv existují způsoby, jak postup nemoci zmírnit a zpomalit, bohužel se jí nelze zcela zbavit. Suchá forma může být zpomalena vysokými dávkami antioxidantů a zinku. Vlhká forma vyžaduje pokročilejší léčbu, nejčastěji nitroočními injekcemi, které zabraňují zarůstání cév. V obou případech jsou nutná pravidelná kontrolní vyšetření a kvůli podstatnému zhoršení ostrého vidění navíc postižení jedinci potřebují asistenci při každodenním fungování.

Věkem podmíněná makulární degenerace je závažným onemocněním, a proto je důležité být o ní informován. Kromě prevence je také klíčové znát rodinnou anamnézu, protože nemoc mnohdy genetickou predispozici a informovaností se před ní můžete včas chránit. Totéž lze říci o komplexním vyšetření zraku, při němž lze nemoc odhalit ještě před projevy symptomatických příznaků.

Tags: , , , ,

Přečtěte si také

Sněžná slepota aneb jak na horách neoslepnout
AKCE „NULOVÝ TARIF“
Nejnovější články
Menu