Co je a jaký má vliv FUNKČNÍ VIDĚNÍ na běžný, školní a sportovní život?

Jsme hrdí na to, že můžeme nabídnout komplexnější vyšetření zraku pomocí pokročilé, nejmodernější technologie sledování očí. Systém RightEye nám umožňuje přesně změřit funkční vidění a odhalit související zdravotní problémy mozku, identifikovat hlavní příčinu problémů se čtením či zlepšit sportovní výkon. Tato osvědčená patentovaná technologie během relativně krátké doby změří zrakové dovednosti způsobem, který standardní oční vyšetření nedokáže – což nám umožňuje diagnostikovat a léčit základní problémy s viděním, které ovlivňují kvalitu života našich klientů.
RightEye nabízí různé typy testů, z nichž se každý cílí na jiný výsledek:

 • Dynamické vidění je vhodné pro kohokoliv, kdo chce zjistit úroveň spolupráce očí a mozku
 • Sportovní vidění je zaměřeno především na sportovce (ať už amatérské či profesionální), kteří chtějí zlepšit své výkony nad rámec fyzických tréninků
 • Čtecí dovednosti umožňují u dětí odhalit různé potíže, jejichž projevy bývají často mylně interpretovány jako dyslexie, ADHD
  a další.

RIGHTEYE DYNAMICKÉ VIDĚNÍ

Zrak je nejdominantnější ze všech smyslů. 80 % nebo více všech informací, které získáváme, je prostřednictvím zraku a 90 % naší mozkové funkce strávíme zpracováváním úkolů souvisejících se zrakem. Přesto standardní vyšetření zraku postrádá schopnost posoudit vidění nad rámec statické ostrosti. RightEye Dynamické vidění:​

 • Transformuje tradiční test „sleduj můj prst“ do sledování pohybů očí digitálně
 • Odhaluje těžko identifikovatelné poruchy pohybu očí
  v reálném čase
 • Vytvoří výstupní zprávu s ilustracemi pohybu očí a přehráváním videa​
 • Zlepšuje dynamické vidění pomocí domácího tréninkového programu

RIGHTEYE SPORTOVNÍ VIDĚNÍ

Ve sportu je téměř 80 % vjemového vstupu vizuální. To, že sportovci jasně vidí, neznamená, že umí snadno a rychle zjistit, kde se předmět v prostoru nachází, jak rychle se pohybuje nebo zda mění směr. RightEye Sportovní vidění identifikuje příležitosti ke zlepšení výkonu:

 • Objektivní kvantifikací sportovního výkon sledováním pohybu očí.
 • Porovnáním dovedností voblasti vidění na různých úrovních (od mládeže po profesionály)
 • Zlepšením sportovního vidění pomocí domácího tréninkového programu.

RIGHTEYE ČTECÍ DOVEDNOSTI

1 ze 4 dětí má nezjištěný problém se zrakem, který narušuje čtení a učení, často nesprávně interpretovaný jako nezájem, dyslexie nebo ADHD. Vidět písmena na tradičním optotypu je pouze jednou z nezbytných zrakových dovedností, které studenti potřebují.

Test RightEye Čtecí dovednosti byl vyvinut, aby pomohl:

 • Posoudit a znázornit možné nedostatky v otázkách čtení a binokulárního vidění
 • Porozumět pohybům očí při čtení
 • Kvantifikovat čtení s porozuměním a porovnat metriky čtení s vrstevníky
 • Zlepšit čtenářské dovednosti pomocí domácího tréninkového programu
Menu